MEGHÍVOTT ELŐADÓK

Arany_Janos_index
Arany János
beischer_m_t
Beisher-Matyó Tamás
Csépe Valéria_2015
Dr. Csépe Valéria
Dobos László
Dobos László
kép_hartyányi j
Hartyányi Judit
Zoli
Kocsis-Holper Zoltán
Mindszenty portré
Mindszenty Zsuzsánna, DLA
Dr Pásztor Zsuzsa
Dr. Pásztor Zsuzsa
strausszkálmán
Strausz Kálmán

 

Prof. Dr. Csépe Valéria (pszichológus, kutató)

 

Csépe Valéria_2015Csépe Valéria 1976-ban végzett pszichológusként az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Kutatói munkáját még ugyanazon évben kezdte el a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Intézetében, ahol az elemi hallási folyamatok agyi mechanizmusait kutatta.

Szakmai érdeklődésében jelentős fordulatot hoztak a Münsteri Egyetemen Humboldt ösztöndíjasként eltöltött évek, ahol kutatási érdeklődése az emberi megismerő folyamatok (beszéd, zene, olvasás) felé fordult, s új, az agy elektromos aktivitásához kötött mágneses jelek tanulmányozására szolgáló módszert tanult.

Hazatérése után alakította ki azt a laboratóriumot, amelyben Magyarországon elsőként indultak el a gyermekek beszédfejlődésének elektrofiziológiai kutatásai, s ezzel szoros összefüggésben az olvasástanulás agyi folyamatainak vizsgálatai.

1992 és 2004 között számos ismert külföldi egyetemen és kutatóintézetben dolgozott vendégprofesszorként. 2002-ben elnyerte az MTA doktora címet.

A 2006-ban megjelent „Olvasó agy” című könyve megkapta az Akadémiai Kiadó nívódíját. A diszlexia agyi mechanizmusainak kutatásában elért eredményeiért 2003-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki. A beszédészlelés kutatásával párhuzamosan jelent meg az általa vezetett kutatócsoportban az az érdeklődési irány, amely ma az éneknek és a zenének az agy fejlődésére, különösen a beszédfejlődésre gyakorolt transzferhatás vizsgálatához vezetett.

Kutatómunkája mellett több évtizede tanít, 2005 óta egyetemi tanár. Egy nemzetközileg akkreditált külföldi és két magyar doktori iskola tagja, oktatója, téma-meghirdetője, illetve alapító- és törzstagja. Csépe Valériát a Magyar Tudományos Akadémia 2007-ben választotta tagjai közé, s 2008-ban majd 2011-ben főtitkárhelyettesévé, az Academia Europaea 2012-ben választotta tagjai közé. Számos szakmai elismerés, kitüntetés birtokosa, hazai és nemzetközi tudományos szervezetek tagja. Második ciklusban képviseli Magyarországot az Európai Bizottság Kutatási és Fejlesztési Igazgatósága mellett működő egyik tanácsadó testületben (Gender in Science and Innovation), s tagja a Nemzetközi Tudományos Tanács (ICSU) stratégiai és elemző bizottságának (CSPR). Számos könyvet írt és szerkesztett, évente többtucat tudományos és tudományos ismeretterjesztő előadást tart.

2014 májusa óta az MTA TTK Agyi Képalkotó Központjának kutatóprofesszora, kutatócsoport-vezetője. Emellett egyetemi tanár a BME Természettudományi Karán működő Kognitív Tudományi Tanszéken, a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karának Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézetében, rektori tanácsadó a Kaposvári Egyetemen, s elnöke az MTA Közoktatási Elnöki Bizottságának.